Na naszych portalach społecznościowych oraz portalach branżowych często możecie Państwo znaleźć informację dotyczące pracy w charakterze agenta celnego. Na czym tak naprawdę polega ta profesja? Jakie wymogi należy spełnić by zostać agentem celnym?
 
Na mocy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. zawód agenta celnego został deregulowany, co oznacza w praktyce, że nie jest już konieczne zdanie egzaminu w Ministerstwie Finansów, by otrzymać wpis na listę agentów celnych.
 
Osoba ubiegająca się o pracę w charakterze agenta celnego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, doświadczenie potrzebne do obsługi celnej przedsiębiorców oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów czy mieniu. Kandydat musi wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.
Praca polega na:
  •  reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym
  •  zgłaszaniu towarów do odpraw celnych
  •  koordynacji czynności związanych z uzyskiwaniem świadectw celnych
  •  przygotowywaniu dokumentacji, wniosków oraz pism
  •  dokonywaniu rozliczeń celnych oraz koordynowaniu działań logistycznych związanych z łańcuchem dostaw
  •  kontakcie z klientami
 
Sumienność, dokładność, wiedza z zakresu ekonomii oraz handlu zagranicznego niewątpliwie ułatwi pracę w zawodzie agenta celnego.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pracą w charakterze agenta celnego, to mamy dla Państwa dobrą wiadomość!
 
DTA organizuje szkolenia, na których możecie Państwo zdobyć niezbędną wiedzę oraz podwyższyć swoje kwalifikacje, co niewątpliwie pomoże w pracy na tym stanowisku.
Więcej informacji już niebawem!
Karolina Kosmalski, DTA Broker