Rzeszów

Agencja Celna - Rzeszów

Adres korespondencyjny:

DTA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11 pok. 6
35-105 Rzeszów

Telefon:

17 857 96 92

DTA Rzeszów

Oddział mieści się przy ul. Przemysłowej, w pobliżu urzędu celnego. Oferujemy:
Odprawy w imporcie (proc. standardowa, uproszczona, z art. 33a, proc. specjalne: uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa), odprawy w eksporcie (eksport, powrotny wywóz, wywóz na procedurę uszlachetniania biernego), odprawy tranzytowe, Intrastat, dokumenty towarzyszące INF2, INF3, świadectwa pochodzenia, EUR1.

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00