Suwałki

Agencja Celna - Suwałki

Adres korespondencyjny:

DTA Customs Service Sp. z o.o.
ul. Raczkowska 183
16-400 Suwałki

Telefon:

87 565 41 99
665 282 808
693 878 801

DTA Suwałki

Oddział agencji celnej oferuje kompleksową obsługę w imporcie i eksporcie. Specjaliście z naszego oddziału w Suwałkach pomogą ci w przejściu przez wszystkie procedury celne

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
sobota 8:00 – 16:00