Szkolenie Agent celnyDTA ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszej edycji kursu online:

 

“SPECJALISTA CELNY/AGENT CELNY”

 

Ofertę kierujemy zarówno do osób obecnie pracujących na stanowiskach związanych z obrotem towarowym z zagranicą jak i osób, które planują zawodowo związać się z obsługą celną.

 

Spotkania odbywać się będą od października raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w systemie zdalnym.
Całość kursu składa się z 10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne, 8 godzin praktyki w agencji celnej oraz indywidualnych konsultacji. Szczegółowy program znajduje się poniżej.

 

Cena: 1500 złotych płatna w jednej lub dwóch ratach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem: szkolenia@dta.com.pl oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77.

 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na powyższy adres e-mail do 15 października 2020 roku (termin zgłoszeń został wydłużony ze względu na zainteresowanie kursem i dużą ilość zapytań).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

PROGRAM SZKOLENIA
Specjalista ds. celnych – kurs online przygotowujący do zawodu

Czas trwania: 40 godzin (30 godzin plus 8 godzin praktyki w agencji celnej oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji).

 1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r. Unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • Prawo UE (Unijny Kodeks Celny, Rozporządzenia UE – wykonawcze i delegowane, przejściowe, przepisy krajowe oraz konwencje międzynarodowe)
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 1. Procedury celne
 • Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, składowanie, końcowe przeznaczenie)
 • Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów niewspólnotowych (czasowe składowanie, powrotny wywóz, zniszczenie, zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa)
 1. Taryfa celna, klasyfikacja towarów
 • Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji nomenklatury scalonej (ORINS)
 • System ISZTAR, system TARIC
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT / EBTI
 • Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
 • Praktyczne wskazówki
 • Ćwiczenia taryfikacyjne
 • Cło antydumpingowe i wyrównawcze
 • Rodzaje stawek celnych
 1. Pochodzenie towarów
 • Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, CETA
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania
 • Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1, deklaracja eksportera, oświadczenie o pochodzeniu)
 • Pochodzenie towaru / status
 • Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia i ułatwienia w wystawianiu świadectw
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP
 1. Wartość celna
 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • INCOTERMS 2010/INCOTERMS 2020
 1. Zgłoszenie celne
 • Definicja i formy zgłoszenia celnego
 • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, specyfikacja, list przewozowy, świadectwo pochodzenia, certyfikaty, pozwolenia, inne)
 • Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia celnego
 • Przyjęcie zgłoszenia celnego bez weryfikacji
 • Rewizja towaru, pobieranie próbek
 • Zwolnienie towaru do procedury
 • Przechowywanie załączników i komunikatów systemowych
 • Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia
 • Procedury uproszczone
 • Kontrola celna, korekta zgłoszeń
 • Decyzje w sprawach celnych
 1. Podatki w obrocie towarowym
 • Zwolnienia z podatku VAT w imporcie
 • 33a ustawy VAT – rozliczanie podatku importowego w deklaracji VAT 7/ JPK
 • Podatek akcyzowy w imporcie
 • Zasady obliczania podatków
 • Wiążące informacje WIS i WIA
 1. Dług celny
 • Należności celno – podatkowe
 • Dłużnik
 • Zabezpieczenie długu celnego
 • Zabezpieczenie gwaranta, depozyt w gotówce
 • Terminy płatności, odroczenia
 1. Wspólnotowy system zwolnień celnych
 2. Ograniczenia w obrocie towarowym
 • Towary strategiczne, kontrola eksportu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Inne ograniczenia: bezpieczeństwo produktów, normy zharmonizowane, znak CE
 • Znakowanie towarów
 1. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agent celny. Agencja celna
 • Upoważnienie bezpośrednie
 • Upoważnienie pośrednie
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Zawód agenta celnego
 1. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO
 • Rodzaje pozwoleń
 • Procedura uzyskania pozwolenia – kwestionariusz samooceny
 • Korzyści
 • Proces stałego monitoringu
 1. Obrót towarowy wewnątrz Unii Europejskiej
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT)
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)
 • INTRASTAT
 1. Podsumowanie kursu / konsultacje