Wrocław – Zarembowicza

Agencja Celna - Wrocław - Zarembowicza

Adres korespondencyjny:

DTA Sp. z o.o.
ul. Zarembowicza 31-33,
54-530 Wrocław

Telefon:

71 735 95 31-33 – dział ds dokumentacji celnej
71 735 95 40-43 – agencja celna

DTA Wrocław – Zarembowicza

Oddział składa się z 2 działów ściśle ze sobą współpracujących:

  1. Agencja celna
  2. Dział ds. dokumentacji celnej


Agencja Celna

Lokalizacyjnie Agencja Celna podlega pod Oddział Celny Towarowego Portu Lotniczego we Wrocławiu, z którym głównie współpracuje. Ponadto obsługuje również celnie towary w różnych UC oraz miejscach uznanych w całej Polsce.

Świadczone usługi:

– import (dopuszczenie do obrotu w procedurze standardowej i uproszczonej, w tym art.33a, tranzyt, magazyn celny czasowego składowania, procedury specjalne)
– eksport (wywóz w procedurze standardowej i uproszczonej, procedury specjalne)
– świadectwa pochodzenia
– pośrednictwo w relacjach UC- importer/eksporter

Magazynem celnym obsługiwanym przez agencję wraz z miejscami uznanymi, jest magazyn na Prologisie, ul. Graniczna 8f, 54-610 Wrocław.

 

Dział do spraw dokumentacji celnej (DP)

Dział będący nieodłączną częścią Agencji Celnej, zajmujący się przygotowywaniem podstawowych dokumentów niezbędnych do obsługi procedur celnych. Fizycznie mieści się we Wrocławiu, jednak poza swoją lokalizacją, formalnie współpracuje również z oddziałem Agencji Celnej DTA w Warszawie.

Oddział to przede wszystkim wspaniali ludzie. Blisko 30 osób wybitnych specjalistów celnych, administracyjnych oraz  magazynierów z uprawnieniami,  którzy w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie oraz wciąż poszerzaną wiedzę stawiają czoła codziennym wyzwaniom.

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00