E-BRAMA CZYLI NOWOCZESNY SYSTEM ELEKTRONICZNEJ AWIZACJI

Opublikowano | Aktualności.

Grupa DTA stworzyła system E-Brama dedykowany do obsługi magazynów typu cross-dock, który jest kompilacją systemów typu WMS i TMS.

System już działa i wspiera pracę magazynów w Gdańsku i Pruszkowie, a wkrótce firma planuje wdrożyć go do magazynu we Wrocławiu. Oprogramowanie systemu E-Brama opracował jeden z pracowników Grupy DTA tak, aby wyeliminować spiętrzenie pracy, spowodowane przez długie kolejki oczekujących na wydanie towaru z magazynu. Wdrożenie tego rozwiązania zdecydowanie wpłynęło na koordynowanie procesu wydań, a tym samym efektywność obsługi klientów.
Początkowo system E-Brama obejmował tylko moduł TMS, a po pewnym czasie dołączono do niego moduł WMS, dzięki któremu rejestrowane są wszystkie przyjęte oraz wydane towary, zapewniając skuteczniejszy proces obsługi oraz niezawodność procesów, a przy tym bardzo istotny aspekt – tracking ablility.

Co to jest E-Brama?

E-Brama to elektroniczny system wcześniejszej awizacji, dzięki której kierowcy oraz firmy przewozowe mogą decydować, kiedy chcą złożyć lub odebrać towar. Po zalogowaniu się w systemie E-Brama i zaznaczeniu przedziału czasowego kierowca deklaruje przyjazd na terminal w wybranych godzinach. Dzięki temu czas oczekiwania na obsługę zostaje skrócony do niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo danych klientów jest w pełni zabezpieczone, a samo połączenie z E-Bramą zabezpieczone zostało cyfrowym protokołem SSL.
Elektroniczne zgłaszanie się do obsługi ważne jest szczególnie w godzinach szczytu, które są godzinami ruchomymi i zależą m.in. od tego np. liczba zaplanowanych awizacji, ilość towaru do wydania, typ towaru, sposób załadunku, a to wszystko obliczane jest dynamicznie przez algorytm, który efektywnie wpływa na obsługę kierowców. Kierowcy, którzy w tym czasie przyjadą bez awizacji lub są spóźnieni, zostaną obsłużeni w najbliższym wolnym terminie.
System E-Brama zawiera moduły, pełniące następujące funkcje:

 • „Forecast” – planowanie pracy ramp z wyprzedzeniem;
 • „Rozformowania” – sprawne przyjęcia towarów;
 • „Exporty” – formowanie kontenerów;
 • „Awizacje” – planowanie i obsługa wydawania towarów z magazynu;
 • „Magazyn” – bieżący wgląd w stany magazynowe;
 • „Zarządzanie” – sporządzanie statystyk, obliczeń KPI, generowanie spersonalizowanych raportów oraz rozliczeń;
 • „Narzędzia” – generowanie cyklicznych lub stałych raportów oraz powiadomień.

Wdrożenie tego systemu stanowi wymierne korzyści dla klientów, ponieważ zyskują oni dostęp online do informacji o przesyłkach, takich jak: statusy, wymiary oraz waga, protokoły uszkodzeń, zdjęcia z przyjęć oraz wydań, a także automatyzacja przepływu towarów na magazynie.

Plany

W najbliższym czasie Grupa DTA planuje udostępnienie E-Bramy bezpośrednio dla klientów, wprowadzenie automatycznego przepływu towarów na magazynie oraz wdrożenie modułu do dystrybucji przesyłek z magazynów. Ponadto zamierza zintegrować oddziały z programem centralnym, który połączy wszystkie systemy, dając możliwość korelacji i wymiany danych (odprawy celne, rewizje, organizacja transportów, rozliczenia, fakturowanie). Chce również wdrożyć projekt dystrybucji palet, wykorzystując trzy największe magazyny jako HUB-y przeładunkowe, opracować moduł konfekcjonowania oraz zapewnić możliwość dynamicznej zmiany przepływu towarów, w zależności od wydajności magazynu. W planach DTA na najbliższą przyszłość jest też obsługa klientów w językach obcych oraz stworzenie dla nich API (Application Programming Interface).

Magazyn DTA Gdańsk

Jednym z najważniejszych oddziałów Grupy DTA jest magazyn klasy A, mieszczący się na terenie parku logistycznego Goodman w Gdańsku, przy porcie DCT. E-Brama umożliwia planowanie wizyt na DCT Gdańsk tak, aby były optymalne dla wszystkich stron i usprawniły łańcuch logistyczny. DTA Gdańsk to: 7000 mkw. powierzchni, 4880 miejsc paletowych na magazynie wysokiego składowania oraz 2500 miejsc paletowych typu cross-dock. Na miejscu jest też skład celny i magazyn czasowego składowania.
W magazynie DTA Gdańsk świadczone są usługi: logistyka kontraktowa, magazynowanie krótko- i długoterminowe, cross-docking, konsolidacja i konfekcjonowanie, etykietowanie, skanowanie, pełne inspekcje, co-packing, ważenie, wysyłka kurierska, obsługa przesyłek ponadgabarytowych, e-commerce i zarządzanie zwrotami, spedycja/dystrybucja towarów. Możliwa jest integracja z systemami ERP, WMS, TMS i SAP lub innymi, opartymi na możliwości wymiany danych EDI lub API.

Magazyn jest świetnie skomunikowany z kluczowymi drogami ekspresowymi i znajduje się pod adresem:
DTA Sp. z o.o. odział Gdańsk
ul. Kontenerowa 21 bud. 3
80-601 Gdańsk


Dodatkowych informacji udziela:
Daniel Strojnowski
tel.: +48 661 623 444, daniel.strojnowski@dta.com.pl

 

Mienie przesiedleńcze a BREXIT

Opublikowano | Aktualności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodaków po Brexicie, oferujemy obsługę celną oraz organizację transportu mienia przesiedleńczego.

Zapewniamy pomoc zarówno w emigracji do Wielkiej Brytanii jak i w powrocie do ojczyzny. Dokonujemy odpraw po obu stronach granicy unijnej. Wystarczy się do nas zgłosić, aby po zaakceptowaniu warunków współpracy otrzymać wyczerpujące instrukcje jak szybko i bezpiecznie przesunąć swój dobytek do drugiego kraju.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu:
Amelia Jagodzińska amelia.jagodzinska@dta.com.pl

Niepreferencyjne pochodzenie towarów jako narzędzie oraz bezpiecznik obrotu międzynarodowego

Opublikowano | Aktualności.

Niepreferencyjne pochodzenie towarów jako narzędzie oraz bezpiecznik obrotu międzynarodowego.  

W dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 Grupa DTA we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową organizuje bezpłatne webinarium online dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia towarów jako elementu handlu zagranicznego, który jednocześnie może mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa firmy w międzynarodowym obrocie towarowym.  

Webinarium kierujemy do Przedsiębiorców, w szczególności związanych z obsługą celną w handlu z krajami trzecimi.  

Rejestracji można dokonać pod tym linkiem, do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Ilość miejsc ograniczona.   

Zapraszamy do udziału.   

 

Trzecia edycja kursu online “Specjalista celny/agent celny”

Opublikowano | Aktualności.

Trzecia edycja kursu online “Specjalista celny/agent celny” już wkrótce! 

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kursu online “Specjalista celny/agent celny”, którego celem jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnego wyzwań zawodu związanego z międzynarodowym obrotem towarowym. Pierwsza z 10 zaplanowanych sesji rozpocznie się w dniu 14 kwietnia 2021, o godzinie 16.45. Kolejne spotkania – co tydzień, w środowe popołudnia. 

Kurs składa się z 40 godzin dydaktycznych, z czego 8 przeznaczonych jest na praktyki w wybranej agencji celnej DTA. Wśród omawianych zagadnień popartych ćwiczeniami w formie warsztatów znajdą się między innymi: budowa i zawartość formularza SAD, dokumentacja celna, procedury celne, taryfikacja towarów, sposoby obliczania wartości celnej, pochodzenie towarów – reguły, świadectwa pochodzenia oraz umowy międzynarodowe, dług celny, podatki w obrocie międzynarodowym, wiążące informacje, ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym, INCOTERMS 2020, kontrola eksportu i bezpieczeństwo produktów. 

Program kursu: https://dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/specjalista_agent_celny_2021.pdf

Kurs dedykujemy osobom pracującym lub zamierzającym pracować w działach z obsługą celną w przedsiębiorstwach, planujących pacę jako agent celny, ale także tym z Państwa, którym pomocne będzie efektywne planowanie, organizacja oraz optymalizacja procesów logistycznych. Zatem nasz kurs kierujemy również dla logistyków, spedytorów oraz przewoźników. Nasz nasz kurs cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród osób, które uzyskały wpis na listę agentów, lecz nie posiadają praktycznej wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie, a także wśród agentów celnych, którzy chcieliby wrócić do zawody po kilkuletniej przerwie. 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1500,00 PLN.

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77. 

Zapisy przyjmujemy do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. 

Pozwolenie AEO – pomożemy Ci je uzyskać!

Opublikowano | Aktualności.

Oferujemy komUzyskaj status AEOpleksowe wsparcie na wszystkich etapach wdrożenia AEO, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, opracowanie i implementacje procedur celnych, uczestnictwo w audytach, przejęcie ciężaru bezpośrednich kontaktów z organami KAS oraz monitorowanie całego postępowania.
Już dzisiaj możesz skorzystać z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia w tym zakresie.
Zapraszamy do kontaktu: aeo@dta.com.pl

Upoważnieni przedsiębiorcy korzystają z szeregu różnych przywilejów. Należą do nich m.in.
– mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
– priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością,
– wybór miejsca przeprowadzenia kontroli,
– uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli,
– szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych,
– wzajemne uznawanie statusu AEO z wybranymi krajami spoza UE,
– priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych oraz wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych do organów KAS.

Pochodzenie towarów w praktyce – przystępnie, krok po kroku

Opublikowano | Aktualności.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w otwartym szkoleniu poświęconemu jednemu z trudniejszych aspektów obsługi celnej, jakim jest pochodzenie towarów. Podczas jednodniowego spotkania w sposób przystępny, krok po kroku omówimy rodzaje umów o wolnym handlu w tym zawartą niedawno Umowę z Wielką Brytanią, możliwości korzystania z obniżonych lub zerowych stawek celnych w imporcie towarów z krajów, z którymi Unia Europejska zawarła umowy FTA. Przedstawimy także, w jaki sposób ustalać i dokumentować preferencyjne pochodzenie dla kontrahentów z krajów trzecich. Ponadto część szkolenia poświęcimy kwestii dokumentowania pochodzenia towarów między podmiotami unijnymi. 

Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom uczestniczącym w handlu międzynarodowym: agentom celnym, pracownikom działów celnych, działów logistyki oraz wszystkim osobom zainteresowanym optymalizacją kosztów celnych. 

Szkolenie w formie online odbędzie się 24 lutego 2021 roku (środa), o godzinie 9.00.  

Cena: 450,00 PLN netto za osobę zawiera 8 godzin dydaktycznych wykładów w formie online, prezentację szkoleniową oraz komplet przydatnych materiałów (regulacje prawne, instrukcje, wyjaśnienia), które słuchacze otrzymają w formie elektronicznej. 

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Ogłaszamy nabór do drugiej edycji kursu online “Specjalista celny/agent celny”! 

Opublikowano | Aktualności.

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naboru do drugiej edycji kursu online “Specjalista celny/agent celny”, którego celem jest praktyczne przygotowanie uczestników do pełnego wyzwań zawodu związanego z międzynarodowym obrotem towarowym. Pierwsza z 10 zaplanowanych sesji rozpocznie się w dniu 4 lutego 2021 o godzinie 16.30.  

Kurs składa się z 40 godzin dydaktycznych, z czego 8 przeznaczonych jest na praktyki w wybranej agencji celnej. Wśród omawianych zagadnień popartych ćwiczeniami w formie warsztatów znajdą się między innymi: budowa i zawartość formularza SAD, pozostała dokumentacja celna, taryfikacja towarów, sposoby obliczania wartości celnej, pochodzenie towarów – reguły, świadectwa pochodzenia oraz umowy międzynarodowe, dług celny, podatki w obrocie międzynarodowym, wiążące informacje oraz ograniczenia w obrocie towarowym, BREXIT i inne. 

Kurs dedykujemy osobom pracującym lub zamierzającym pracować w działach z obsługą celną w przedsiębiorstwach, planujących pacę jako agent celny, ale także tym z Państwa, którym pomocne będzie efektywne planowanie, organizacja oraz optymalizacja procesów logistycznych. Zatem  nasz kurs kierujemy również dla logistyków, spedytorów oraz przewoźników. 

Program kursu: Specjalista ds celnych Agent celny – kurs 2021 online

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1500,00 PLN.

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77. 

Zapisy przyjmujemy do dnia 20 stycznia 2021 roku. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

AGENT CELNY – BIAŁA PODLASKA

Opublikowano | Aktualności.

W związku z dynamicznym rozwojem Firmy do naszego oddziału w Białej Podlaskiej poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: 

AGENT CELNY

Zakres obowiązków:

 • organizowanie odpraw celnych w przywozie i wywozie, między innymi w procedurze uproszczonej
 • reprezentowanie przed organami celnymi klientów firmy
 • koordynowanie współpracy ze spedytorami, przewoźnikami oraz innymi partnerami biznesowymi
 • poszerzanie wiedzy w zakresie celnego prawa unijnego i krajowego
 • utrzymywanie trwałych relacji handlowych z klientami
 • podejmowanie czynności wpływających na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

Nasze oczekiwania:

 • uprawnienia i doświadczenie w pracy Agenta Celnego lub mile widziany wpis na listę agentów celnych lub dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub ukończony kurs agenta celnego w DTA
 • znajomość przepisów i procedur związanych z obsługą celną
 • znajomość obsługi programu WinSAD
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • samodzielność w działaniu oraz zaangażowanie
 • obsługa pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość języka obcego
 • znajomość systemów portowych
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • pracę i rozwój w sympatycznym zespole (dobra atmosfera w pracy jest dla nas bardzo ważna)
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, rozbudowana ochrona w ramach polisy ubezpieczeniowej, mieszkania wypoczynkowe i inne)
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym

Praca agenta celnego – na czym polega i jak nim zostać?

Opublikowano | Aktualności.

 
Na naszych portalach społecznościowych oraz portalach branżowych często możecie Państwo znaleźć informację dotyczące pracy w charakterze agenta celnego. Na czym tak naprawdę polega ta profesja? Jakie wymogi należy spełnić by zostać agentem celnym?
 
Na mocy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. zawód agenta celnego został deregulowany, co oznacza w praktyce, że nie jest już konieczne zdanie egzaminu w Ministerstwie Finansów, by otrzymać wpis na listę agentów celnych.
 
Osoba ubiegająca się o pracę w charakterze agenta celnego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, doświadczenie potrzebne do obsługi celnej przedsiębiorców oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów czy mieniu. Kandydat musi wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.
Praca polega na:
 •  reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym
 •  zgłaszaniu towarów do odpraw celnych
 •  koordynacji czynności związanych z uzyskiwaniem świadectw celnych
 •  przygotowywaniu dokumentacji, wniosków oraz pism
 •  dokonywaniu rozliczeń celnych oraz koordynowaniu działań logistycznych związanych z łańcuchem dostaw
 •  kontakcie z klientami
 
Sumienność, dokładność, wiedza z zakresu ekonomii oraz handlu zagranicznego niewątpliwie ułatwi pracę w zawodzie agenta celnego.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pracą w charakterze agenta celnego, to mamy dla Państwa dobrą wiadomość!
 
DTA organizuje szkolenia, na których możecie Państwo zdobyć niezbędną wiedzę oraz podwyższyć swoje kwalifikacje, co niewątpliwie pomoże w pracy na tym stanowisku.
Więcej informacji już niebawem!
Karolina Kosmalski, DTA Broker