Łącząc Europę: Impuls UE dla projektów infrastrukturalnych

Opublikowano | Aktualności.

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą wzmocnić program „Łącząc Europę”, aby zmodernizować transport w UE, sieci cyfrowe, systemy 5G i infrastrukturę energetyczną.

Parlament przyjął odnowiony program instrumentu „Łącząc Europę” 6 lipca. Ten warty 33,71 mld euro w cenach bieżących program to część wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Będzie finansował kluczowe programy mające poprawić połączenia transportowe i sieci energetyczne, a także usługi cyfrowe i łączność w Europie. Ma również wspierać tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i wdrażanie nowych technologii.

Instrument „Łącząc Europę” ma stworzyć synergię w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych.

Budżet dla każdego z sektorów będzie wynosił:

– Transport: €25,81 mld
– Energia: €5,84 mld
– Sektor cyfrowy: €2,07 mld

Będzie promować wzajemne połączenia, rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej, żeglugi śródlądowej i morskiej, a także zapewnienie bezpiecznej mobilności. Priorytetem będzie dalszy rozwój transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Źródło: Parlament Europejski

Ograniczenie eksportowe związane z występowaniem HPAI w Polsce

Opublikowano | Aktualności.

Zgodnie z notyfikacją WTO z dnia 5 lipca 2021 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu wprowadziła od dnia 5 czerwca 2021 r. czasowe ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez terytorium Republiki Kazachstanu następujących produktów pochodzących z terytorium Polski:

– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego, produktów gotowych z mięsa drobiowego i wszystkich produktów zawierających produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem towarów poddanych obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków;
– pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej;
– używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.)

Ze względu na obecną sytuację w Polsce również władze Bośni i Hercegowiny utrzymują zakaz eksportu dla województwa małopolskiego.

Źródło i szczegóły: https://www.wetgiw.gov.pl/

Materiały z webinarium Ambasady UK dla przewoźników drogowych

Opublikowano | Aktualności.

30 czerwca br. Ambasada Brytyjska w Warszawie zorganizowała webinarium dedykowane branży transportu drogowego.
Podczas webinarium poruszone zostały m.in.: kluczowe ryzyka dla bezpieczeństwa stojące obecnie przed branżą transportu drogowego oraz nowe brytyjskie regulacje celne, imigracyjne oraz kontroli granicznej będące następstwem brexitu.
Prezentacje ze spotkania:
– https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Keep-Business-Moving.pdf
– https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/UK-Border-Force.pdf
– https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/HMRC-presentation.pdf
– https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/ID-cards-travelling-to-the-UK.pdf
– https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/NCA-presentation.pdf
– https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Movements-of-Sanitary-and-Phytosanitary-Products.pdf
 

Możliwość eksportu produktów rybołówstwa na rynek kolumbijski

Opublikowano | Aktualności.

Nowy wzór świadectwa zdrowia dla produktów rybołówstwa ustalony bilateralnie pomiędzy Głównym Inspektoratem Weterynarii i kolumbijską służbą INVIMA jest dostępny na stronie internetowej GIW oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

Zatwierdzenie do eksportu otrzymało 8 polskich zakładów rybnych zainteresowanych eksportem swoich produktów na przedmiotowy rynek.

W przypadku zainteresowania kolejnych zakładów sektora rybnego uzyskaniem uprawnień eksportowych na rynek kolumbijski, stosowne dokumenty aplikacyjne konieczne do rozpoczęcia procedury zatwierdzenia dostępne są u powiatowych lekarzy weterynarii.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/ 

Ankieta do przedsiębiorstw handlujących z Kanadą

Opublikowano | Aktualności.

We wrześniu 2021 r., z okazji czwartej rocznicy funkcjonowania Umowy gospodarczo – handlowej UE – Kanada CETA, Komisja Europejska (KE) organizuje wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem będzie poznanie sposobów możliwego i skutecznego wsparcia przedsiębiorstw w lepszym wykorzystaniu korzyści wynikających z CETA.

Spotkanie odbędzie się w formule on-line, aby umożliwić jak najszerszy udział przedsiębiorcom z Europy i Kanady.

Aby poznać potrzeby i wyznaczyć priorytety działania, KE zachęca przedsiębiorców państw członkowskich do wypełnienia ankiety.

Jeśli jesteś lub chcesz być zaangażowany w handel z Kanadą prosimy o jej wypełnienie do 9 lipca 2021 r.
Wypełnienie jej zajmuje ok. 15 minut.

Wyniki pozwolą poznać potrzeby i wyznaczyć priorytety działania KE.

Link do ankiety: https://trade.ec.europa.eu/consultations/

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ 

Od 1 października 2021 do Wielkiej Brytanii tylko z paszportem

Opublikowano | Aktualności.

Od 1 października 2021 roku podróżowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie możliwe jedynie przy pomocy paszportu. Od tego dnia obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii nie będą mogli już przekroczyć brytyjskiej granicy na podstawie krajowego dowodu osobistego.
 
Wyjątki od powyższej zasady – obowiązujące do co najmniej 31 grudnia 2025 roku – dotyczą jedynie osób, które:
– osiedliły się lub uzyskały status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme);
– złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30 czerwca 2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji;
– posiadają EU Settlement Scheme family permit;
– otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit);
– są gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor);
– są dostawcami usług narodowości szwajcarskiej (Swiss Service Provider).
 
Więcej informacji odnośnie zasad przekraczania brytyjskiej granicy znaleźć można na stronie rządu UK.

“Letni rozruch” – podsumowanie rywalizacji

Opublikowano | Aktualności.

30 czerwca zakończyła się nasza miesięczna rywalizacja sportowa w DTA pod hasłem: “Letni rozruch”.

Tym razem była ona wyjątkowo zażarta, a walka o podium toczyła się do ostatnich godzin 🙂

Zwycięzcą – to już pewna tradycja 🙂 – został Łukasz z Przemyśla (uzbierał 32 610 kalorii), dwa kolejne miejsca przypadły Katarzynie z Chyżnego (uzbierała 23 635 kalorii) oraz Andrzejowi ze Smolca (uzbierał 21 563 kalorii)

Cieszymy się, że oprócz dbania o nasze ciała, dzięki rywalizacji wspieramy również potrzebujących.

W czerwcu wsparliśmy 13-miesięczną Julię Czerepaniak, dziewczynkę wymagającą leczenia nowotworu oczu – siatkówczaka obuocznego (więcej o Julii: https://www.siepomaga.pl/julcia).

Zachęcamy wszystkich do pomocy!

Zmiany dla przesyłek o wartości poniżej 22 euro

Opublikowano | Aktualności.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro.

Dyrektywa 2017/2455 uchyla zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro poprzez usunięcie tytułu IV dyrektywy Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. i wprowadza nowe zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, uzależniając to zwolnienie od zadeklarowania VAT w ramach IOSS.

W przypadku zgłoszeń innych niż IOSS podatek VAT musi zostać wykazany w zgłoszeniu importowym.

Za poprawność wpisów do ewidencji przesyłek małej wartości, w tym odpowiednią kwalifikację przesyłek spełniających wymogi, odpowiada osoba składająca zgłoszenie. Wpisowi do ewidencji podlegają wszystkie przesyłki spełniające wymogi, które składający zgłoszenie chce zgłosić zgłoszeniem zbiorczym w procedurze USZ.

Zgodnie z ww. projektem ustawy o VAT, ewidencja USZ powinna być udostępniona na każde żądanie organu. Po dokonaniu wpisu przesyłki, a przed wydaniem przesyłki do doręczenia planuje się, aby: po zalogowaniu się do ewidencji organ celny mógł dokonać wskazanych poniżej czynności kontrolnych, polegających przede wszystkim na wieloaspektowym filtrowaniu. Na skutek nich będzie miał następnie możliwość zablokowania przesyłki w ewidencji z przeznaczeniem do kontroli.

Przesyłki, od których wpisu minęła np. 1 h (czas parametryzowany dla całego systemu) i niezablokowane do kontroli, uznaje się za zwolnione do procedury i może się rozpocząć proces ich dostawy do odbiorcy.

Odblokowanie przez organ celny przesyłki w ewidencji po upływie 1 h (ew. innego czasu zdefiniowanego parametrem) od momentu wpisu jest jednoznaczne ze zwolnieniem przesyłki do procedury. Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia ewidencji USZ zostały udostępnione na portalu PUESC w zakładce SISC/AIS/Specyfikacje.

Natomiast zasady wstępnej preselekcji (organizacja przedstawienia towaru i niezbędne dokumenty), ewentualnie dokonywanej jeszcze przed wpisem do ewidencji, należy uzgodnić z właściwym organem celnym, który będzie także zatwierdzał ewidencję.

Źródło: System Informacyjny Skarbowo-Celny

E-commerce VAT package

Opublikowano | Aktualności.

Przypominamy, że na 1 lipca zaplanowane jest wejście w życie tzw. E-commerce VAT package.

Pakiet wprowadza szereg zmian w dyrektywie 2006/112/WE (dyrektywa VAT), które modyfikują zasady opodatkowania handlu transgranicznego towarów oraz usług na rzecz konsumentów (sprzedaż w relacjach B2C).

Ze względu na COVID-19, wdrożenie zostało przesunięte – ze stycznia na lipiec 2021.

Pakiet ma ułatwić transgraniczny handel w Unii oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla podmiotów gospodarczych. Ponadto, rozwiązania przyjęte w pakiecie mają wyrównać szanse przedsiębiorstw unijnych w porównaniu do przedsiębiorstw z krajów trzecich, które często mogły dokonywać dostaw do UE bez VAT i unikać rejestracji dla celów VAT w UE.
Pakiet zmian oznacza między innymi:

– zmianę zasad opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
– zdefiniowanie transakcji sprzedaży na odległość towarów importowych z państw trzecich
– usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
– wprowadzenie zwolnienia z VAT przy imporcie towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie rozliczany w procedurze VAT-IOSS
– zmiany dla platform internetowych

Jako doświadczona agencja celna jesteśmy w stanie pomóc w każdym z powyższych punktów, w razie pytań lub potrzeb – prosimy o kontakt z działem marketingu marketing@dta.com.pl