Szósta edycja kursu online “Specjalista celny/agent celny”

Opublikowano | Aktualności.

Zapraszamy Państwa do udziału w szóstej edycji kursu online “Specjalista celny/agent celny”, którego celem jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnego wyzwań zawodu związanego z międzynarodowym obrotem towarowym. Kurs składa się z 40 godzin dydaktycznych, z czego 30 stanowią wykłady, 8 godzin to warsztaty przygotowywania zgłoszeń celnych oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji.

Pierwsza z 11 zaplanowanych sesji rozpocznie się w dniu 1 marca 2022, o godzinie 16.30.

Kolejne spotkania – co tydzień, we wtorkowe popołudnia. Ostatnia, 11 sesja (warsztat oraz podsumowanie kursu) odbędzie się w sobotę.

Wśród omawianych zagadnień popartych ćwiczeniami znajdą się między innymi: budowa i zawartość formularza SAD, dokumentacja celna, procedury celne, taryfikacja towarów, sposoby obliczania wartości celnej, pochodzenie towarów – reguły, świadectwa pochodzenia oraz umowy międzynarodowe, dług celny, podatki, wiążące informacje, ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym, INCOTERMS 2020, systemy celne, kontrola eksportu oraz bezpieczeństwo produktów.

Kurs dedykujemy osobom pracującym lub zamierzającym pracować w działach z obsługą celną w przedsiębiorstwach, planujących pacę jako agent celny (po spełnieniu warunków Art. 80 ustawy Prawo celne), ale także tym z Państwa, którym pomocne będzie efektywne planowanie, organizacja oraz optymalizacja procesów logistycznych.

Zatem kurs kierujemy również dla logistyków, spedytorów oraz przewoźników.

Niniejsze szkolenie cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród osób, które uzyskały wpis na listę agentów, lecz nie posiadają praktycznej wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie, a także wśród agentów celnych, którzy chcieliby wrócić do zawodu po kilkuletniej przerwie oraz uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę z dziedziny prawa celnego.

Aktualna edycja zostanie uzupełniona o przegląd najnowszych zmian w przepisach celnych, które miały miejsce w końcu 2021 oraz w roku 2022.

Cena kursu wynosi 1590,00 PLN.

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka.

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl 

Zapisy trwają do dnia 25 lutego 2022 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Rodzaje wiz do Wielkiej Brytanii

Opublikowano | Aktualności.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE) 🇪🇺
W związku z tym od dnia 1 stycznia 2021 r. nie ma swobody świadczenia usług oraz swobody przepływu osób między UE a UK.
Nowy system imigracyjny UK ma zastosowanie zarówno do obywateli państw UE, jak i państw spoza UE.
Osoby nieposiadające statusu osoby osiedlonej mogą przebywać w celach odwiedzin/turystycznych w Zjednoczonym Królestwie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy bezwizowo.
Nie ma znaczenia czy jest to jeden wyjazd trwający 6 miesięcy czy parę wyjazdów, które łącznie dadzą 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, ważne by nie przekroczyć tych 6 miesięcy.
Należy pamiętać, że od 1 października 2021 roku obywatele UE (poza osobami, które uzyskały status osoby osiedlonej) nie mogą już wjeżdżać do UK na podstawie dowodu osobistego – wymagany jest paszport.
Informacje na temat rodzajów wiz do Wielkiej Brytanii znaleźć można na stronach rządowych – gov.uk


Źródło: brexit.gov.pl

Zmiana przepisów dotyczących przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT

Opublikowano | Aktualności.

Ministerstwo Finansów informuje o zmianie przepisów w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów*.

Zmiana dotyczy ograniczenia obciążeń i obowiązków po stronie podmiotów gospodarczych i obejmuje wyłączenie z obowiązku przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT przewozu paliw przeznaczonych do statków powietrznych i statków morskich, pod warunkiem przemieszczania ich, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Źródło: https://puesc.gov.pl/

Nowa Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT oraz zmiana terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na Portalu PUESC w zakładce „Usługi” > ”Cło, Granica i Statystyka” > ”Statystyka UE (Intrastat)” > ”Złóż zgłoszenie INTRASTAT” > ”Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje)” została opublikowana nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.14 ze stycznia 2022 roku.

W Instrukcji zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • uwzględniono obowiązujące w 2022 roku progi statystyczne,
  • modyfikacje wynikające z nowelizacji ustawy Prawo celne, a także związane z wejściem w życie w dniu 22 grudnia 2021 roku rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT,
    w szczególności :
  • udostępnianie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS informacji obowiązujących progach statystycznych,
  • wprowadzenie obowiązku uzupełniania pola 16 – kod kraju pochodzenia w obydwu kierunkach (wywóz/przywóz),
  • zmiana kodów rodzajów transakcji,
  • aktualizacja zapisów dot. sprzedaży towarów na odległość (WSTO), w związku z powstaniem tzw. punktów kompleksowej obsługi (OSS).

Nowa wersja Instrukcji uwzględnia ponadto zmiany o charakterze porządkującym
i dostosowującym w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń unijnych
w zakresie statystyki.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów również informuje, że zgłoszenia INTRASTAT, począwszy od zgłoszenia za styczeń 2022 roku do odwołania, będą mogły być składane do 15. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 15 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Źródło: https://puesc.gov.pl/

Cła antydumpingowe na płaskie wyroby walcowane przedłużone o kolejne 5 lat

Opublikowano | Aktualności.

17 stycznia Komisja Europejska przedłużyła na kolejne 5 lat cła antydumpingowe na import płaskich wyrobów walcowanych z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, USA, Japonii i Korei Południowej.

Dochodzenie Komisji potwierdziło, że wygaśnięcie obecnych środków antydumpingowych, skutkowałoby znacznym wzrostem przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, co byłoby szkodliwe dla unijnej produkcji elektrotechnicznych blach teksturowanych.

Szkolenie otwarte online: „Aktualności i zmiany w przepisach celnych 2022”

Opublikowano | Aktualności.

Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu poświęconemu najważniejszym aspektom oraz aktualnym zmianom w przepisach celnych. 💻

Dedykujemy je wszystkim osobom uczestniczącym w międzynarodowym obrocie towarowym: agentom celnym, pracownikom działów celnych, działów logistyki, przewoźnikom, spedytorom oraz wszystkim uczestniczącym w obrocie towarowym. 

Podczas szkolenia omówimy między innymi kwestie związane ze zmianami w przepisach wykonawczych UE oraz ustawie Prawo celne, nowej konwencji PEM, taryfie celnej 2022, a także kontroli wywozu i aktualnościom związanym z BREXITEM.

W załączeniu przekazujemy szczegółowy program szkolenia. 

Szkolenie online odbędzie się 22 lutego 2022 roku (wtorek), o godzinie 8.15. 

Cena: 480,00 PLN netto za osobę.  

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka

Dodatkowych udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 🎓

Program szkolenia dostępny jest do pobrania tutaj.

Nowy oddział DTA Toruń!

Opublikowano | Aktualności.

Toruń, czyli Mikołaj Kopernik, pierniki, starówka… i nowy oddział DTA!

Zapraszamy do nowo otwartego oddziału DTA Customs Service w Toruniu.

Oddział pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Kontakt:
DTA Customs Service sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 46/52 lok. 21
87-100 Toruń

Tel. 726906888
e-mail: torun@dta.com.pl

Zapraszamy!

Ukraina chce całkowicie zablokować eksport towarów do Polski

Opublikowano | Aktualności.

Z dniem 30.11.2021 r. Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły zakaz przyjmowania do przewozu wszystkich przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy z i do: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Mołdawii i Estonii.

Jednocześnie w wykazie ograniczeń przewozowych UZ wprowadzono zapowiedź całkowitego ograniczenia eksportu z Ukrainy do Polski w wagonach własności UZ, z terminem obowiązywania od 1 stycznia br. (przesuniętego następnie na 20 stycznia 2022 r.)

Początkowo, obok ww. ograniczenia „tranzytowego”, Koleje Ukraińskie wprowadziły również ograniczenie tranzytu do Słowacji, Czech i Austrii, jednak po kilku dniach ograniczenia te zostały zniesione.

Oznacza to, że ograniczenie dotyczą wyłącznie Polski – największego europejskiego partnera handlowego Ukrainy.

Jako przyczynę wprowadzanych ograniczeń przewozowych wymierzonych w Polskę podawano początkowo ograniczoną okresowo przepustowość ukraińskiej sieci kolejowej i nagromadzenie przesyłek oczekujących przekazania z UZ na PKP.

Źródło: https://www.nakolei.pl/

Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę

Opublikowano | Aktualności.

Komisja Europejska poinformowała zainteresowane strony o wydłużeniu okresu przejściowego do 15 kwietnia 2022 r., podczas którego może być stosowany dotychczasowy wzór międzynarodowego świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) importowanego z Polski na Ukrainę.

Źródło: wetgiw.gov.pl

Komunikator+ w PUESC

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w związku z wdrożeniem z dniem 1 lutego 2022 r. aplikacji KOMUNIKATOR+ pełniącej zarazem funkcję ogólnopolskiego rejestru procedury awaryjnej dla systemów AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2, zgodnie z zapowiedzią opublikowana została na PUESC w zakładce System AES/Materiały informacyjne AES Instrukcja dla użytkowników zewnętrznych „Realizacja procedury awaryjnej w systemach AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2 z wykorzystaniem systemu KOMUNIKATOR+”, uwzględniająca aspekty techniczne, w tym zasady konstruowania wiadomości e-mail z plikiem XML.

Źródło: puesc.gov.pl