Zgłoszenie celne – czym jest i jak je złożyć?

Zgłoszenie celne - czym jest i jak je złożyć?

Zgłoszenie celne to niezbędny dokument przy każdej odprawie celnej, zarówno eksportowej, jak i importowej. Tym samym bez niego nie ma możliwości legalnego przywozu lub wywozu towaru do danego kraju. A kto może dokonać zgłoszenia celnego i co powinno zawierać? Zapraszamy do artykułu.

Zgłoszenie celne – podstawowe informacje

Zgłoszenie celne to oficjalny dokument, w którym są wyszczególnione informacje na temat importowanego lub eksportowanego towaru. Jest on niezbędny, aby móc przejść odprawę celną. Dokładniej (pod względem prawnym) zgłoszenie celne to czynność, poprzez którą dana osoba zgłasza chęć objęcia towarów daną procedurą celną.

Przygotowanie zgłoszenia celnego to obowiązek właściciela towaru (lub osoby działające w jego imieniu np. agencji celnej). Co ważne może nim być firma, ale też osoba fizyczna.

A co powinno zawierać zgłoszenie celne? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od rodzaju towaru jaki będzie importowany lub eksportowany, a także kraju docelowego. Niemniej są dokumenty, które zawsze będą niezbędne. To:

  • faktura
  • list przewozowy
  • dokumenty niezbędne w celu zastosowania preferencji taryfowych (na przykład certyfikat pochodzenia)
  • wymagane pozwolenia i zezwolenia

Jeśli nie jesteś pewien jakie dokumenty powinny znaleźć się w Twoim zgłoszeniu celnym zadzwoń do nas. Odpowiemy na Twoje pytania lub za Ciebie zajmiemy się całą procedurą związaną z odprawą celną.

Gdzie należy złożyć zgłoszenie celne?

Jeśli posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty zgłoszenia celnego dokonujesz w urzędzie celnym, w którym towary zostały lub wkrótce zostaną przedstawione.

Prościej w przypadku eksportu będzie to urząd celny kraju, z którego jest wywożony towar. W przypadku importu – kraju, gdzie towar zostanie przywieziony.

Cała procedura odbywa się online (wypełnienie kwestioraniusza i dołączenie niezbędnych dokumentów), jednak w szczególnych przypadkach zgłoszenie celne można złożyć w innej formie:

  • na piśmie, na jednolitym dokumencie administracyjnym JDA SAD
  • ustnie lub w drodze aktu zastępującego zgłoszenie celne.

Prawidłowe zgłoszenie celne – dlaczego to takie ważne?

Jak wspominaliśmy zgłoszenie celne jest niezbędnym dokumentem przy odprawie celnej importowej i eksportowej. Błędy w nim zawarte mogą powodować niedopuszczenie Twojego towaru do odprawy celnej, zatrzymanie go do kontroli celnej, nieprawidłowe naliczenie cła i podatku VAT to podstawa do wydanie decyzji zmieniającej dane zgłoszenia, a także dotkliwe kary finansowe.

Na co zatem zwrócić uwagę?

Po pierwsze faktura, musi posiadać wszystkie elementy niezbędne do obliczenia należności celno-podatkowych. Faktura powinna być przetłumaczona na język kraju, do którego trafia towar. To na podstawie faktury celnicy zweryfikują rodzaj i wartość towaru, a także poprawność zastawania kodu taryfy celnej w zgłoszeniu celnym. Od tego z kolei zależy wysokość cła i podatku VAT.

Wpływ na należności celne będzie też miał kraj pochodzenia towaru. Dlatego tak ważne jest jego właściwe określenie. Niektóre kraje dzięki umowom stosują preferencyjne stawki, tym samym może się okazać, że nie będziesz musiał płacić cła. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ustalania pochodzenia towaru zapraszamy Cię na nasze otwarte szkolenia lub konsultację.

Kolejnym ważnym punktem, na który musisz zwrócić uwagę są pozwolenia i certyfikaty. Te wymagane są przy eksporcie lub imporcie konkretnych towarów jak np. leki, czy produkty roślinne. Ich brak spowoduje zatrzymanie towaru do kontroli celnej. Pamiętaj, że przepisy zmieniają się w zależności od konkretnego kraju, dlatego sprawdź obowiązujące regulacje zanim uruchomisz procedury dotyczące importu bądź eksport towaru.

Cały proces możesz przejść samodzielnie lub zlecić zaufanej agencji celnej. Dzięki temu zyskujesz nie tylko czas, ale przede wszystkim gwarancję, że cały proces przebiegnie szybko i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z nami. DTA od ponad 30 lat pomaga importerom i eksporterom z całego świata