Pochodzenie towarów – jak prawidłowo ustalać i dokumentować – 27 kwietnia 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Omówienie kwestii dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego oraz preferencyjnego. Umowy handlowe, kiedy i w handlu z którymi krajami możemy korzystać z preferencji. Czym są reguły pochodzenia. Jak prawidłowo ustalać pochodzenie towarów. Świadectwa pochodzenia oraz deklatracje dostawców. Upoważniony eksporter. System REX.
Ustalanie wartości celnej oraz warunki dostawy INCOTERMS – 5 maja 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Jak prawidłowo określać wartość celną towarów, które koszty należy doliczać do wartości celnej. Podział kosztów dodatkowych. Podstawa cła oraz podstawa opodatkowania podatkiem VAT. Zastępcze metody ustalania wartości celnej przez władze celne w przypadku kwestionowania ich prawidłowości. Warunki dostawy INCOTERMS 2020 i ich znaczenie w międzynarodowym obrocie towarowym.
Eksport oraz import towarów w praktyce – 10 maja 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Rejestracja w systemach celnych, procedura wywozu oraz dopuszczenia do obrotu, procedury specjalne, wymagania władz celnych dotyczące wprowadzenia i wyprowadzenia towarów, kontrole celne, dokumentacja celna, formularz SAD, elementy kalkulacyjne obliczania należności celnych, dług celny, dysponowanie towarami. Praktyczne aspekty dotyczące formalności oraz obsługi celnej.
INTRASTAT – jak prawidłowo sporządzać deklaracje statystyczne – 17 maja 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Kto jest zobowiązany do składania zgłoszeń. Progi statystyczne. Omówienie wszystkich pól formularza wywozowego oraz przywozowego. Deklarowanie prawidłowego kodu taryfy celnej, kraju pochodzenia oraz warunków dostawy INCOTERMS. Kwestia uszlachetniania, leasingu, zwrotu towarów oraz pozostałe zagadnienia i problemy związane z deklaracjami INTRASTAT. Omówienie najnowszych zmian wprowadzonych w roku 2022.
Aktualności i zmiany w przepisach celnych 2022 – 18 maja 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Omówienie zmian w UKC i rozporządzeniach RW i RD, zmiany w ustawie prawo celne, nowa taryfa celna 2022, nowości i zmiany w systemach informatycznych SISC, nowe regulacje dotyczące pochodzenia towarów, kontrola eksportu, BREXIT, INTRASTAT, warunki dostawy INCOTERMS 2020 i inne.
Zasady prawidłowej taryfikacji towarów – 24 maja 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Systemy klasyfikacji towarów. Budowa taryfy celnej. Jak prawidłowo ustalać kody celne na towary. Czym są reguły ORINS, gdzie szukać i jak prawidłowo korzystać z taryfy celnej. ISZTAR4 oraz inne ważne oraz przydatne portale internetowe. Noty wyjaśniajace do taryfy celnej. Dumping, kontyngenty taryfowe. Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej taryfikacji towarów. Warsztat – ćwiczenia taryfikacyjne.
Obsługa celna. Szkolenie dla spedytorów i logistyków – 14/15 czerwca 2022
Czas trwania: 2 dni, cena: 980 PLN netto (1 205,40 brutto)
Prawo celne UE, prawo krajowe, systemy celne, procedury celne, kontrole celno-skarbowe, procedura tranzytu. Wprowadzenie towaru do UE oraz wyprowadzenie poza obszar celny UE. Deklaracje wyprzedzające PDS, przegląd dokumentacji stosowanej w obsłudze celnej. Konwencje: WPT, TIR, ATA. Dokumentacja transportowa. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Case study – elementy obsługi celnej mogą spowodować zakłócenia w transporcie towarów.
Reguły pochodzenia towarów w praktyce – jak prawidłowo ustalać oraz dokumentować (krok po kroku) – 21 czerwca 2022
Czas trwania: 1 dzień, cena: 490 PLN netto (602,70 brutto)
Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego oraz preferencyjnego. Umowy handlowe, Reguły pochodzenia i ich stosowanie w praktyce. Jak prawidłowo ustalać pochodzenie towarów. Warsztaty praktyczne – określanie pochodzenia niepreferencyjnego oraz preferencyjnego krok po kroku. Zasady wystawiania świadectw pochodzenia, deklaracji na fakturze oraz oświadczeń o pochodzeniu. Deklaracje dostawców – zastosowanie oraz prawidłowe wypełnianie. Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji.