Odprawa celna eksportowa krok po kroku

Odprawa celna eksportowa krok po kroku

Odprawa celna eksportowa jest niezbędna, jeśli chcesz wywieźć swój towar poza Unię Europejską. A jak się odbywa, jakie dokumenty są niezbędne i na co warto zwrócić szczególną uwagę? Zapraszamy do artykułu, w którym krok po kroku poznasz etapy tej odprawy.

Odprawa celna eksportowa – podstawowe informacje

Jeśli sprzedajesz swoje towary do USA, Twoi klienci są w Australii lub chcesz wysłać paczkę do Wielkiej Brytanii musisz przejść odprawę celną eksportową.
Dotyczy ona każdej firmy i osoby indywidualnej, która chce wywieźć konkretny produkt poza granice Unii Europejskiej. Cały proces jest kontrolowany przez urząd celno-skarbowy.
A co zrobić, aby zminimalizować ryzyko kontroli lub jeśli do niej dojdzie, ta była tylko formalnością, czyli od czego zacząć?

Po pierwsze dokumentacja

Jako eksporter musisz dokonać zgłoszenia celnego. Możesz to zrobić w wersji papierowej, na odpowiednim formularzu lub elektronicznie.
Pamiętaj, że to jakie dokumenty będą wymagane w zgłoszeniu celnym przede wszystkim zależy od towaru jaki chcesz wywieźć, a także gdzie docelowo ma trafić. Niemniej, część dokumentów jest taka sama dla każdego eksportera.
A więc dokumenty niezbędne do odprawy eksportowej to:

  • faktura handlowa (commercial invoice) – to dokument potwierdzający transakcję handlową, zawierający dane kontrahentów, opis towarów, wartość towarów, kod towaru (wg Systemu Zharmonizowanego HS), warunki handlowe wg reguł Incoterms i inne informacje
  • faktura proforma – to dokument określający wartość towaru do odprawy celnej, stosowany w przypadku wysyłek niekomercyjnych lub próbek. Faktura musi zawierać zapis „Non Commercial Value” lub „Not for Sale”
  • list przewozowy (drogowy, morski, lotniczy, kolejowy) – z kolei ten dokument poświadcza międzynarodowy przewóz towarów, musi zawierać dane załadowcy i odbiorcy oraz informacje o ilości i rodzaju towarów
  • zezwolenia i/lub pozwolenia – te dokumenty są wymagane w przypadku wysyłki towarów objętych ograniczeniami lub zakazami eksportowymi lub importowymi, np. żywności, roślin, zwierząt, leków, broni itp.
  • certyfikat składu chemicznego i surowcowego towaru – podobnie jak powyżej dotyczy tylko konkretnych eksporterów, w tym przypadku to dokument wystawiony przez producenta lub uprawnioną placówkę badawczą, zawierający informacje o składzie i pochodzeniu towaru, niezbędne do ustalenia klasyfikacji towarowej i stawki celnej.

Na koniec, nie zapomnij o numerze EORI. To numer identyfikacyjny każdego eksportera, który decyduje się wywieźć swój towar do krajów trzecich, czyli spoza UE. Jest bezpłatny i można się o niego ubiegać przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zgłoszenia celnego zapraszamy Cię do artykułu o podobnym tytule “Zgłoszenie celne – czym jest i jak je złożyć”.

Jak wygląda odprawa celna eksportowa?

Jeśli posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, numer EORI i złożyłeś już swoje zgłoszenie celne, kolejnym krokiem jest odprawa celna eksportowa.
Przypominamy, że możesz ją zrobić samodzielnie lub zlecić agencji celnej, takiej jak nasza. Od ponad 30 lat wspieramy przedsiębiorców z całego świata w eksporcie i imporcie.
Wracając do tematu. Urząd celno-skarbowy po przyjęciu zgłoszenia celnego wywozowego prześle numer ewidencyjny operacji wywozowej. Numer ten jest niezbędny do śledzenia statusu odprawy celnej i potwierdzenia wywozu towaru.
Twój towar nie może opuścić Unii Europejskiej do czasu kontroli procedury wywozu. Po niej generowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący (EAD). Dokument ten potwierdza, że towar opuścił terytorium Unii Europejskiej i może być dostarczony do odbiorcy w kraju docelowym.

Na co zwracać szczególną uwagę przy odprawie eksportowej?

Jedną z ważniejszych kwestii jest poprawna dokumentacja. Zdarza się, że te mogą zostać odrzucone przez urząd celno-skarbowy.
Do najczęstszych przyczyny odrzucenia dokumentów podczas odprawy celnej możemy zaliczyć:
• po pierwsze niepoprawne lub niekompletne dane – dokumenty muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwy i adresy kontrahentów, opis i wartość towarów, kod towaru (wg Systemu Zharmonizowanego HS), warunki handlowe wg reguł Incoterms, numer EORI nadawcy i odbiorcy itp. Wszelkie błędy lub braki mogą spowodować opóźnienia lub odrzucenie zgłoszenia celnego.
• po drugie – nieprawidłowa klasyfikacja towarowa – każdy towar musi być przyporządkowany do odpowiedniej pozycji taryfowej, która określa stawkę celną i podatkową oraz ewentualne ograniczenia lub zakazy. Nieprawidłowa klasyfikacja towarowa może skutkować nałożeniem dodatkowych opłat, a nawet konfiskatą towaru.
• kolejną przyczyną jest brak zezwoleń lub pozwoleń – niektóre towary wymagają specjalnych zezwoleń lub pozwoleń do odprawy celnej, np. żywności, roślin, zwierząt, leków, broni itp. Brak takich dokumentów może uniemożliwić odprawę celną lub spowodować nałożenie kar.
• i na koniec – niezgodność dokumentacji z towarem – dokumenty muszą odpowiadać rzeczywistej zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności celnik może dokonać kontroli fizycznej towaru i nałożyć sankcje.
Co ważne, sama odprawa celna eksportowa nie wiąże się z opłatami celnymi, ani podatkowymi. Dodatkowo, jako eksporter możesz zastosować stawkę 0% VAT na sprzedawane produkty, jeśli posiadasz urzędowe potwierdzenie wywozu towaru.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy temat odprawy celnej eksportowej. Jednak jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz mieć pewność, że cały proces przebiegnie poprawnie zgłoś się do nas. Nasi agenci celni posiadają uprawnienia do wykonywanie zawodu, ale co bardziej istotne mają ogromne doświadczenie i kompetencje.