Wrocław (magazyn)

Wrocław - magazyn

Adres korespondencyjny:

ul. Graniczna 8F, Park PROLOGIS
54-610 Wrocław

Telefon:

71 735 95 23

DTA Wrocław – magazyn

Świadczone usługi:

– obsługi magazynowej klientów kontraktowych (pełna logistyka magazynowa, kompletacja towarów, zarządzanie stokiem)

– przeładunki towarów (konsolidacja przesyłek, rozładunki i załadunki towarów, pełna obsługa towarów celnych, raportowanie, wystawianie dokumentów transportowych)

– magazyn czasowego składowania oraz skład celny (rozładunek przesyłek celnych, kontrola ilościowa i jakościowa)

– Obsługi przesyłek lotniczych w wywozie (protokół przyjęcia ( ważenie , mierzenie ), złożenie listu lotniczego , oklejenie przesyłki, zamkniecie eksportu w OC Lotniczego dworca towarowego, przekazanie kompletu dokumentów liniom lotniczym)

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00